Upoznavanje sa THETA principom kontrole prijanjanja!

Tester prijanjanja HOFMANN Contactest 3800

  Upoznavanje sa problemom:

 • Elementi prijanjanja koji su izmedju točkova i šasije apsorbuju udare zajedno sa
  amortizerima.
 • U toku korišćenja efikasnost prijanjanja (apsorpcije) i prigušenja amortizera se
  smanjuje.
 • Vrlo je važno odrediti bez greške sigurnosnu funkciju amortizera!
  Rešenje:

 • Damping ratio (prigušni odnos) u Lehr-ima ( δ )
 • Lehrov damping (prigušni) odnos je ne-dimenzionalna kvantitetska karakteristika pravilne
  disipacije energije iz vibracionog sistema.
 • Formula koja opisuje damping (prigušni) odnos :

  Gde je: Kd – damping konstanta, a M – masa

  Karakteristike:

 • Lako prezentovanje podataka.
 • Nisu potrebne referentne vrednosti.
 • Rezultati bez mogućnosti greške.
 • Laka i tačna procedura.
  Određivanje damping (prigušnog) odnosa na amortizerima sa različitom efikasnošću prijanjanja:

 • Granična vrednost damping (prigušnog) odnosa gde prijanjanje točka više ne garantuje
  sigurnu vožnju je 0.1
 • Ako merena vrednost pada ispod granične vrednosti, komponente prijanjanja se moraju
  proveriti i/ili zameniti.

  Značenje vrednosti:

 • Damping (prigušni) odnos je vrednost izmedju 0 i 1.
 • Damping (prigušni) odnos > 1 (znači da se sistem vraća u konstantnu situaciju bez
  odsoka – prigušenja)
 • Damping (prigušni) odnos = 1 (znači da sistem odskoči – priguši, jedan put)

  = 0.2 ( tipična vrednost za konforne automobile)

  = 0.35 (tipična vrednost za sportske automobile

HOMOLOGACIJA ZA BMW