Ipex D

UREĐAJ ZA ANALIZU IZDUVNOG GASA KOD OTO MOTORA PO BAR 90 STANDARDU
I OIML KLASE “1″ TAČNOSTI

MERENJE I REZOLUCIJE OČITAVANJA VREDNOSTI:

CO:
0 do 15% sa 0,01% rezolucijom
CO2:
0 do 20% sa 0,01% rezolucijom
HC:
0 do 15000 ppm sa 1 ppm rezolucijom
O2(opciono):
0 do 25% sa 0,01% rezolucijom
NO/NOx (opciono):
0 do 5000 ppm sa 1 ppm rezolucijom
Temperatura ulja (opciono):
40-150 ºC sa 0,1 ºC rezolucijom
Broj obrtaja motora (opciono):
400-3000 obrtaja sa 1 obrtaj rezolucijom

MERENJE I REZOLUCIJE OČITAVANJA VREDNOSTI:

CO “korigovan”
0-10% sa 0,01% rezolucijom
AFR
7-23% sa 0,1% rezolucijom
LAMBDA(opciono)
0,5-1,5% sa 0,001% rezolucijom
 • Ugrađen 24-stubni štampač.
 • Membranska tastatura.
 • Veliki LE grafički displej.
 • Samonapajajući sat i kalendar.
 • RS 232 interfejs.
 • Mikroprocesorski sa 32-bitnom tehnologijom.
 • Najnovija INFRACELL komora za analizu
 • Napajanje 12 V/DC, opciono 110-220 V/AC.
 • Automatsko podešavanje “0″.
 • Automatska kontrola protoka.
 • Automatsko dreniranje kondenza preko ugrađenih filtera.
 • Automatska samokalibracija i softverska kalibracija.
 • Vreme zagrevanja 3 min.
 • Vreme odgovora manje od 15 sec.
 • Radni opseg od 2 do 40 ºC i do 95% vlažnosti vazduha.
 • PC kompatibilan sa GAS PC Windows softverom.
 • Opciono više vrsta kolica i nosača.
 • Mogućnost povezivanja sa PC računarom i mrežom.

Brošura